Časopis MEDIUM

Charakteristika časopisu:

Informačno-odborný štvrťročník pre oblasť farmácie a veterinárnej medicíny. Distribuovaný verejným a nemocničným lekárňam, výdajniam zdravotníckych pomôcok, veterinárnym lekárom, majiteľom chovateľských potrieb a ďalším obchodným partnerom spoločnosti MED-ART.

Redakcia:

šéfredaktorka: Beáta Račeková
telefón: 037 / 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk
redakčná rada: PharmDr. Petra Haár Némethová, Ing. Zlatica Látečková, PhDr. Katarína Felix, Ing. Monika Madarászová