Sídlo spoločnosti

MED-ART, spol. s r.o.

Hornočermánska 4,
949 01 Nitra

tel.: 037/77 53 702
E-mail: sekretariat@med-art.sk

Fakturačné údaje

MED – ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO: 34113924, IČ DPH: SK 2020411085
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK59 0200 0000 0027 7713 5851
Zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Sro, Vl.: 21831/N

Oddelenia a obchodní zástupcovia

Centrum služieb zákazníkom

informácie, poradenstvo a reklamácie

Zelená linka:  0800 606 700
Email: centrum.sluzieb@med-art.sk

Call Centrum

objednávky v pracovné dni od 7:00 do 18:00 hod.

Zelená linka:  0800 900 700
Email:  dispecercc@med-art.sk

Nitra

Závod 01
Prejsť na kontakt

Banská Bystrica

Závod 02
Prejsť na kontakt

Prešov

Závod 03
Prejsť na kontakt

Bratislava

Závod 04
Prejsť na kontakt