Široká ponuka tovarov

Pre verejné, nemocničné lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb, odborné ambulancie, ústavy sociálnej starostlivosti a ADOSy máme k dispozícii najširší sortiment produktov na slovenskom trhu (30.000 tovarových položiek) a vďaka 4 distribučným závodom je doručený do 24 hodín.

0
tovarových položiek
0
distribučné závody
0
doručenie do 24 hodín

Informácie a poradenstvo

K dispozícii je call centrum so 40 operátormi pripravené prevziať objednávku a informovať o aktuálnej dostupnosti položiek, ich exspirácií, stiahnutí z trhu, zmenách v kategorizácii a doplatkov pacienta. Call centrum tiež informuje o novinkách a prebiehajúcich marketingových akciách.

Spoločnosť MED-ART ponúka svojim klientom niekoľko foriem elektronického objednávania, možnosť emergentného objednávania – ISMOL a vybavovanie mimoriadnych dovozov liekov.

Klientská zóna

Online objednávky

Call Centrum (7.00 - 18.00)

0800 606 700

ISMOL

Informačný systém

Vaša Lekáreň

Vaša Lekáreň vznikla v roku 2012 a aktuálne tvorí sieť 300 nezávislých lekární po celom Slovensku s podielom na trhu verejných lekární viac ako 15%.

Lekárne Vaša Lekáreň sú vlastnené individuálnymi nezávislými majiteľmi a spája ich spoločná obchodná a marketingová stratégia. Lekárňam patriacim pod značku Vaša Lekáreň pomáhame v oblasti: vzdelávania, udržania si pacientov a prilákania si nových zákazníkov do lekárne, usporiadania lekárne a zárobku v lekárni. Vaša Lekáreň prevádzkuje aj internetovú lekáreň vasalekaren.sk a službu Online rezervácia liekov.

E-mailový kontakt

info@vasalek.sk

Webstránka

www.vasalekaren.sk

Nový klient

Ak ste sa rozhodli stať sa našim zákazníkom, je potrebné v prvom kroku prejsť registráciou. K registrácii potrebujeme dodať požadované informácie a dokumenty vyplnením registračného formulára.