Klientská zóna

Podpora MED-ART

Podpora je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie teamviewer.

Postup:

1. Stiahnite aplikáciu TeamViewer TU
2. Spustite aplikáciu.
3. Pracovníkovi podpory nadiktujte ID a heslo pre prihlásenie.