Semináre a vzdelávacie podujatia

V rámci sústavného vzdelávania podporujeme vedu a výskum

Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov prebieha v rámci projektu MED-ART educatio, ktorý garantuje návštevníkom: novinky a inovácie, aktivity SLeKu a priblíženie aktuálnej činnosti, prednášajúceho zo zahraničia, nácvik praktických zručností (workshop).

Úlohou projektu je naplniť pravú podstatu edukácie súvisiacu s rozvojom osobnosti, preto sme okrem vzdelávania zahrnuli do programu seminára aj školenie a nácvik praktických zručností prioritne v oblasti farmácie, nevynímajúc oblasti s podnikaním v tejto oblasti súvisiace ako informačné systémy a softvérové riešenia.

Termíny seminárov pre rok 2020

Určené farmaceutom

 

 

 

 

VII. Zoborské lekárnické dni spojené s veľtrhom s medzinárodnou účasťou MED-EXPO 2020

 

 

Určené medicínsko–technickým pracovníkom

 

 

PRIHLÁSTE SA PROSTREDNÍCTVOM VÁŠHO OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

 

MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom

informácie, poradenstvo a reklamácie
Zelená linka 0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.skCall Centrum

objednávky v pracovné dni od 7:00 do 18:00 hod.
Zelená linka 0800 900 700
e-mail: dispecercc@med-art.sk