Medium

Časopis MEDIUM

Informačno-odborný štvrťročník pre oblasť farmácie a veterinárnej medicíny. Distribuovaný v náklade 3000 ks verejným a nemocničným lekárňam, výdajniam zdravotníckych pomôcok, veterinárnym lekárom, majiteľom chovateľských potrieb a ďalším obchodným partnerom spoločnosti MED-ART.

Redakcia:
šéfredaktorka: Beáta Račeková
telefón: 037 / 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk
redakčná rada: PharmDr. Petra Haár Némethová, Ing. Zlatica Látečková, PhDr. Katarína Miháliková, Mgr. Damiána Demková

Vydania:

Medium 3/2022
Medium 2/2022

Medium 1/2022

Medium 4/2021
Medium 3/2021

Medium 2/2021

Medium 1/2021

Medium 4/2020
Medium 3/2020

Medium 2/2020

Medium 1/2020

Medium 4/2019
Medium 3/2019

Medium 2/2019
Medium 1/2019

Medium 4/2018
Medium 3/2018
Medium 2/2018
Medium 1/2018

Medium 4/2017
Medium 3/2017

Medium 2/2017
Medium 1/2017

Medium 4/2016
Medium 3/2016
Medium 2/2016
Medium 1/2016

Medium 4/2015
Medium 3/2015
Medium 2/2015
Medium 1/2015

Medium 4/2014
Medium 3/2014
Medium 2/2014
Medium 1/2014

Medium 4/2013
Medium 3/2013
Medium 2/2013
Medium 1/2013

Medium 4/2012
Medium 3/2012
Medium 2/2012
Medium 1/2012

Medium 4/2011
Medium 3/2011
Medium 2/2011
Medium 1/2011

Medium 4/2010
Medium 3/2010
Medium 2/2010
Medium 1/2010

Medium 4/2009
Medium 3/2009
Medium 2/2009
Medium 1/2009

 

MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom

informácie, poradenstvo a reklamácie
Zelená linka 0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.skCall Centrum

objednávky v pracovné dni od 7:00 do 18:00 hod.
Zelená linka 0800 900 700
e-mail: dispecercc@med-art.sk