Medium

Časopis Medium

Plnofarebný informačno-odborný štvrťročník spoločnosti MED-ART. Vychádza v náklade 2 400 ks. Je distribuovaný partneromo - verejným a nemocničným lekárňam, výdajniam zdravotníckych pomôcok, veterinárnym lekárom, či majiteľom chovateľských potrieb a ďalším priateľom spoločnosti MED-ART. Obsahovú náplň tvoria aktuálne informácie o spoločnosti MED-ART, rady z oblasti aktuálnej legislatívy, či novinky z oblasti zdravotníctva a veterinárneho lekárenstva, odborné články o prevencii a ochoreniach určené odbornej verejnosti.

Redakcia:
šéfredaktorka: Beáta Račeková
telefón: 037 / 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk
redakčná rada: PharmDr. Petra Haár Némethová, Ing. Zlatica Látečková, PharmDr. Zlatica Bártová
externí dopisovatelia: Mgr. Ing. Jozef Krajči, RNDr. Alena Ondejčíková, Mgr. Dagmar Machničová, Ing. Pavol Machnič, PharmDr. Martin Milly 

Media Plán:
MEDIUM 01/2018 • uzávierka: 10.02.2018 • distribúcia: 10.03.2018
MEDIUM 02/2018 • uzávierka: 11.05.2018 • distribúcia: 09.06.2018
MEDIUM 03/2018 • uzávierka: 10.08.2018 • distribúcia: 08.09.2018
MEDIUM 04/2018 • uzávierka: 09.11.2018 • distribúcia: 08.12.2018

Vydania:
Medium 4/2017
Medium 3/2017

Medium 2/2017
Medium 1/2017

Medium 4/2016
Medium 3/2016
Medium 2/2016
Medium 1/2016

Medium 4/2015
Medium 3/2015
Medium 2/2015
Medium 1/2015

Medium 4/2014
Medium 3/2014
Medium 2/2014
Medium 1/2014

Medium 4/2013
Medium 3/2013
Medium 2/2013
Medium 1/2013

Medium 4/2012
Medium 3/2012
Medium 2/2012
Medium 1/2012

Medium 4/2011
Medium 3/2011
Medium 2/2011
Medium 1/2011

Medium 4/2010
Medium 3/2010
Medium 2/2010
Medium 1/2010

Medium 4/2009
Medium 3/2009
Medium 2/2009
Medium 1/2009

MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom

informácie, poradenstvo a reklamácie
Zelená linka 0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.skCall Centrum

objednávky v pracovné dni od 7:00 do 18:30 hod.
Zelená linka 0800 900 700
e-mail: dispecercc@med-art.sk