Lekáreň a výdajňa

Ponúkame komplexné služby

Široká ponuka tovarov

Pre verejné, nemocničné lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb, odborné ambulancie, ústavy sociálnej starostlivosti a ADOSy máme k dispozícii najširší sortiment produktov na slovenskom trhu (33.000 tovarových položiek) a vďaka 4 distribučným centrám je doručený do 24 hodín.

Informácie a poradenstvo

K dispozícii je call centrum so 40 operátormi pripravené prevziať objednávku a informovať o aktuálnej dostupnosti položiek, ich exspirácií, stiahnutí z trhu, zmenách v kategorizácii a doplatkov pacienta. Call centrum tiež informuje o novinkách a prebiehajúcich marketingových akciách.

Elektronické objednávanie

Spoločnosť MED-ART ponúka svojim klientom niekoľko foriem elektronického objednávania, možnosť emergentného objednávania – ISMOL a vybavovanie mimoriadnych dovozov liekov. 

Klientská zóna

Registrovaný zákazník má možnosť prihlásenia sa do klientskej zóny, vďaka ktorej je nákup pohodlnejší. Hlavné výhody využívania Klientskej zóny:

funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni
prehľad objednávok klienta
poskytuje prehľad dokladov a faktúr a možnosť ich opakovaného generovania
možnosť voľby vykladacej adresy
informácia o aktuálnej dostupnosti tovaru, cenách a exspiráciách
prehľad celého sortimentu MED-ART
jednoduché vyhľadanie produktov
záložka akciového tovaru a obľúbených položiek

 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ DO KLIENTSKEJ ZÓNY CHCEM SA REGISTROVAŤ DO KLIENTSKEJ ZÓNY

Nový klient

Ak ste sa rozhodli stať sa našim zákazníkom, je potrebné v prvom kroku prejsť registráciou. K registrácii potrebujeme dodať požadované informácie a dokumenty vyplnením registračného formulára.

 

VYPLNIŤ REGISTRAČNÝ FORMULÁR

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • DIČ, prípadne IČ DPH
 • číslo účtu
 • vývozná adresa v prípade, že sa líši od sídla firmy
 • kontaktné údaje (osoba, telefón, e-mail)
 • pracovná doba, v ktorej viete prevziať tovar
 • osoba, ktorá je oprávnená prevziať tovar
 • povolenie lekárne (v prípade, že ste lekáreň)
 • povolenie výdajne zdravotníckych potrieb (v prípade, že ste výdajňa ZP)
 • povolenie na opiáty, pokiaľ ste ich držiteľom
 • povolenie na určené látky (prekurzory), pokiaľ ste ich držiteľom

Vaša Lekáreň

Vaša Lekáreň je virtuálna sieť verejných lekární. Bola založená spoločnosťou MED-ART v roku 2012. Aktuálne tvorí sieť viac ako 300 nezávislých lekární po celom Slovensku. Lekárne Vaša Lekáreň sú vlastnené nezávislými majiteľmi a spája ich spoločná obchodná a marketingová stratégia.

Lekárňam patriacim pod značku Vaša Lekáreň pomáhame v oblasti: vzdelávania, udržania si pacientov a prilákania si nových zákazníkov do lekárne, usporiadania lekárne, zárobku v lekárni a poskytujeme im ďalšie služby súvisiace s bezproblémovým chodom lekárne a motiváciou zamestnancov.

 

MÁM ZÁUJEM ZISTIŤ VIAC
info@vasalek.sk

Dokumenty na stiahnutie

Semináre

V rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov spoločnosť MED-ART každoročne organizuje sériu seminárov pre farmaceutov a medicínsko – technických pracovníkov v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou a Slovenskou komorou medicínsko – technických pracovníkov.

 

POZRIEŤ PONUKU SEMINÁROV

 

MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom

informácie, poradenstvo a reklamácie
Zelená linka 0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.skCall Centrum

objednávky v pracovné dni od 7:00 do 18:00 hod.
Zelená linka 0800 900 700
e-mail: dispecercc@med-art.sk