Dodávateľ

Obchodné služby

Príjem a spracovanie transferových objednávok od obchodných zástupcov dodávateľa, prostredníctvom:
  e-mailu: objednavky@med-art.sk
  call centra na tel. čísle 0800 606 700 (od 7.00 – 18.30 h.)
  služieb ADC net (TOS)

 • nastavenie cien a marketingových akcií podľa požiadaviek dodávateľa,
 • elektronická výmena dát - poskytujeme automatizované zasielanie reportu o predaji, stave zásob, pohybe tovaru na konsignačnom sklade,
 • stiahnutie produktov z trhu a služby s tým súvisiace,
 • certifikovaná likvidácia tovaru,
 • výroba a balenie liekov – adjustácia,
 • špeciálne podmienky predaja a vyskladnenia - zber individuálnych objednávok od zákazníkov, evidencia a sumarizácia, kontrola voči anonymizovaným receptom, príjem a zasielanie na základe prevzatých objednávok.

Logistické služby

 • prenájom skladových priestorov v podmienkach GDP v distribučných centrách - Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov
 • prevádzka konsignačného skladu
 • rozvoz tovaru do lekární, výdajní zdravotníckych potrieb a k veterinárnym odberateľom
 • logistické služby v súvislosti s klinickými štúdiami – skladovanie a logistika medikácie klinickej štúdie do centier

 

Marketingové služby

Medium (Reklama a PR)

Informačno – odborný štvrťročník pre oblasť farmácie a veterinárnej medicíny. Distribuovaný v náklade 3000 ks verejným a nemocničným lekárňam, výdajniam zdravotníckych pomôcok, veterinárnym lekárom, majiteľom chovateľských potrieb a ďalším obchodným partnerom spoločnosti MED-ART.

Cenník (Reklama a PR)

Cenník veterinárnych prípravkov a Cenník chovateľských potrieb vychádza 1x ročne a obidva obsahujú prehľad sortimentu spoločnosti MED-ART. Cenník veterinárnych prípravkov je určený veterinárnym lekárom a Cenník chovateľských potrieb lekárňam, zverimexom, pričom sa týmto skupinám aj distribuuje v náklade 600 a 400 ks.

Infoleták (Podpora predaja )

Akciový mesačník distribuovaný Slovenskou poštou v náklade 2200 ks verejným, nemocničným lekárňam a výdajniam zdravotníckych pomôcok.

Kalendár plný výhod (Podpora predaja )

Produktový kalendár - humánny a veterinárny je súčasťou Infoletáka. Každý pracovný deň je v ponuke 1 produkt exkluzívne v MED-ARTe podporený aktívnou podporou call centra.

Naskladnite sa (Podpora predaja )

Jedinečná možnosť ako upozorniť lekáreň, či výdajňu zdravotníckych potrieb na individuálnu marketingovú komunikáciu smerom na pacienta. Nástroj využíva pôsobenie bežiacej kampane a odporúča naskladniť sa kvôli dopytu od pacienta. Naskladnite sa má formu vkladačky v Infoletáku.

 

Vybavíme Vás na sezónu (Podpora predaja )

12 tém, na každý mesiac jedna, ktorá v predstihu 1 mesiac komunikuje zľavy na humánne a veterinárne produkty sezóny. Nástroj je propagovaný ako inzercia v Infoletáku.

 

Sezónne katalógy (Podpora predaja )

Občasník (jar, leto, zima) obsahuje špeciálnu ponuku doplnkového sortimentu (nezdravotníckeho) pre osobnú spotrebu majiteľov a zamestnancov lekární a výdajní zdravotníckych potrieb, ktorým je distribuovaný v náklade 2200 ks.

Elektronický mailing alebo vklad do prepraviek s tovarom (Direct marketing)

Priame oslovenie vybranej cieľovej skupiny formou elektronického mailingu alebo formou vkladu do prepraviek s tovarom.

Téma dňa (Call centrum )

Téma dňa je realizovaná prostredníctvom call centra vďaka riadeným kampaniam špecializovaným softvérom, ktorý umožňuje nastavenie cieľovej skupiny, riadenie a vyhodnotenie kampane. Každý deň v týždni teleoperátorky call centra oslovia cieľovú skupinu vami určenou témou a odprezentujú ju zákazníkovi.

 

Mesiac so značkou (Call centrum )

Mesačná kumulatívna akcia vybranej spoločnosti na celé alebo vybrané portfólio produktov, ktorá pozostáva zo stanovenia individuálneho plánu na každého odberateľa podľa jeho potenciálu odberu. Mesiac so značkou je realizovaný s aktívnou podporou call centra (2x Téma dňa), priebežným informovaním o plnení plánu teleoperátorkou a vyhradeným priestorom v INFOLETÁKU (1 strana).

Semináre (Event marketing)

V rámci sústavného vzdelávania odbornej verejnosti spoločnosť MED-ART každoročne organizuje pre svojich odberateľov sériu akreditovaných seminárov v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou alebo Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov. V roku 2017 sme vylepšili koncept našich seminárov prostredníctvom projektu MED-ART educatio, ktorého úlohou je naplniť pravú podstatu edukácie súvisiacu s rozvojom osobnosti a ktorý sa snaží prinášať návštevníkom novinky a inovácie, prednášajúceho zo zahraničia a nácvik praktických zručností (workshop). Pozrite si aktuálne termíny seminárov.

Kongresové centrum (Event marketing)

Kongresové centrum sa nachádza priamo v priestoroch spoločnosti MED-ART v Nitre, pričom variabilita vnútorného usporiadania kongresového centra umožňuje organizovanie rôznych podujatí.

V cene je okrem prenájmu zahrnuté:

 • Klimatizovanie priestorov
 • Moderné technické vybavenie (multimediálne projektory, spätný projektor, veľkoplošné plátna, prenosné tabule, bezdrôtové mikrofóny, internetové pripojenie)
 • Doplnkové služby
 • Zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb

Vaša Lekáreň (Vaša Lekáreň)

Vaša Lekáreň je virtuálna sieť verejných lekární. Bola založená spoločnosťou MED-ART v roku 2012. Aktuálne tvorí sieť viac ako 270 nezávislých lekární po celom Slovensku. Lekárne Vaša Lekáreň sú vlastnené nezávislými majiteľmi a spája ich spoločná obchodná a marketingová stratégia.

 

MÁM ZÁUJEM O MARKETINGOVÚ SLUŽBU
marketingnr@med-art.sk, tel. č. 037 / 77 53 278

Klientská zóna

 Túto službu pre Vás momentálne pripravujeme.

Nový dodávateľ

Radi by ste s nami nadviazali spoluprácu?
Vyplňte prosím formulár Nového dodávateľa, priložte požadované dokumenty a my vás budeme kontaktovať.

CHCEM VYPLNIŤ FORMULÁR

 

MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom

informácie, poradenstvo a reklamácie
Zelená linka 0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.skCall Centrum

objednávky v pracovné dni od 7:00 do 18:30 hod.
Zelená linka 0800 900 700
e-mail: dispecercc@med-art.sk