Naše hodnoty

1. Kvalita
Kvalita je výsledkom nášho každodenného úsilia. Pri našej práci sú vysoké štandardy kvality jedinou možnou voľbou.
• Kvalita každodennej práce: neuspokojíme sa s priemerom, ale odovzdávame zo seba to najlepšie. Vdaka tomu sa naša spoločnosť môže tešiť z nadštandardných výsledkov.
• Kvalita našich zamestnancov: svojich zamestnancov si ceníme, pretože práve ľudia, ich zručnosti a nadšenie sú základom nášho úspechu. Veríme, že každý človek je výnimočný a rozvoj schopností našich zamestnancov je pre nás najlepšou investíciou do budúcnosti.
• Pozitívne vnímanie našej spoločnosti: kvalitnou prácou a konaním ovplyvňujeme vnímanie našej spoločnosti vonkajším okolím. Naše dobré meno je odrazom práce každého z nás.
• Kvalita pracovného prostredia: pre našich zamestnancov vytvárame pozitívnu a tvorivú pracovnú atmosféru. Neustále vylepšujeme kvalitu pracovného prostredia tak, aby sa stalo zdrojom nových nápadov a ideí.
• Kvalita pracovných procesov a postupov: pre dosiahnutie kvality našej práce vytvárame efektívne pracovné procesy a postupy, ktoré pravidelne hodnotíme a zdokonalujeme.

2. Úcta a dôvera
Vzájomný rešpekt, úcta a slušnosť sú prirodzenou súčasťou nášho života a našej práce. Rešpektujeme a vážime si jeden druhého bez ohľadu na pohlavie, vek, farbu pleti, náboženské ci politické presvedčenie a úroveň vedomostí a zručností. Rešpektujeme názory svojich kolegov. Vytvárame pracovné prostredie pre slobodné vyjadrenie názoru a tešíme sa z konštruktívnych návrhov. Nesúhlas nemôže byť dôvodom na diskrimináciu kohokoľvek z našich zamestnancov.
Dôverujeme jeden druhému, pretože každý z nás svoju prácu vykonáva s čistým úmyslom a vkladá do nej to najlepšie zo svojich schopností.
Vieme, že na konanie vedenia spoločnosti sa môžeme plne spoľahnúť, pretože je transparentné a vedie spolocnosť MED-ART k dosiahnutiu jej cieľov.

3. Nadšenie
Nadšenie nás odlišuje od priemeru, je hnacím motorom pre naše úsilie a vďaka nemu dosahujeme naše ciele. Naša práca nás teší a preto vydávame zo seba vždy to najlepšie. S nadšením prekračujeme očakávania a sme hrdí na to, keď podávame výnimočné výkony.
Stojíme za svojou spoločnostou, pretože jej úspechy sú dielom nás všetkých.

4. Zodpovednosť
Poznáme naše ciele a k ich plneniu pristupujeme zodpovedne a dôsledne. Svoju prácu vykonávame poctivo a s najlepším vedomím a svedomím. Vieme, čo sa od nás očakáva a dodržiavame sľuby, ktoré sme pri svojej práci dali.

5. Tímová práca
Sami to nedokážeme. Iba v tíme, spojením síl a výnimočných schopností každého z našich zamestnancov môžeme uspieť a vyhrávať.
Sme ľudia, ktorí vyznávajú spoločné hodnoty a naše úsilie smeruje k naplneniu našej spoločnej vízie. Sme veľká rodina a každý z nás je jej neoddeliteľnou súčasťou. Veríme, že spoločnými silami dokážeme aj nemožné.

Tlačiť