Naša história

Spoločnosť MED-ART vznikla v roku 1991 so sídlom v Dunajskej Strede. Jej zakladateľmi boli dlhoroční priatelia Mgr. Peter Németh a PharmDr. Ján Holec, ktorí osobne stáli pri zakladaní lekárnickej komory a Asociácie velkodistribútorov liekov.
Spoločne sa zaslúžili o mnohé legislatívne zmeny, ktoré umožnili rozvoj podnikania v tomto rezorte.

Predmetom činnosti firmy bol veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami, liečebnou kozmetikou, zdravotníckym materiálom a zdravotníckou technikou a tento zostal hlavným zameraním firmy doteraz.
Sídlo spoločnosti, ako aj centrálne sklady, sú v Nitre na Hornočermánskej ulici. V roku 2013 MED-ART rozšíril skladové priestory a uviedol do prevádzky novú halu s celkovou skladovou plochou 4350 m2. Dnes Závod 01 Nitra má vo svojom vlastníctve skladové priestory s plochou 11 000 m2.

V marci 1993 bola otvorená prvá pobočka firmy v Banskej Bystrici a jej prvé sídlo boli kancelárie v objekte spoločnosti Biotika SK v Slovenskej Lupči. Po dvoch rokoch rozmery skladových priestorov už nevyhovovali šírke sortimentu a tak sa v roku 1995 firma presťahovala na Bottovu ulicu, v roku 2000 z rovnakých dôvodov na Matúškovu ulicu a od decembra 2013 už Závod 02 sídli vo vlastných velkokapacitných priestoroch Priemyselného parku Šalková o rozlohe skladovej plochy 8 200 m2.

Rovnako v roku 1993 boli pre región východného Slovenska do prevádzky uvedené priestory v Prešove a neskôr v Malom Šariši 85. Budova Závodu 03 je rovnako vo vlastníctve MED-ARTu s celkovou plochou skladových priestorov 2000 m2. Aby bol MED-ART čo najbližšie k svojim odberatelom, 2. septembra 2010 otvorila opät vlastné brány Závodu 04 v Bratislave v mestskej časti Podunajské Biskupice na ulici Svornosti 16 o rozlohe skladových priestorov 2 300 m2.

Človek musí mať budúcnosť v mysli
a minulosť v skutkoch...

Tlačiť