Voľba držiteľa registrácie humánneho lieku

Zvoľte držiteľa registrácie humánneho lieku pre zadanie objednávky kategorizovaného lieku v zmysle § 23 ods. 1 písm. at) - au) zákona č.362/2011 ZZ