Spoločnosť MED-ART vo svojej podnikateľskej filozofii pracuje s celým systémom obchodných aktivít a služieb. Našim cieľom je partnerské  budovanie obchodných vzťahov smerom k dodávateľom a sústredenie sa na  nášho zákazníka - humánneho a veterinárneho odberateľa.

Pre naplnenie tohto cieľa využívame a ponúkame marketingový mix služieb:

-          Akciový mesačník INFOleták
-          Odborno-informačný štvrťročník  MEDIUM
-          Služby Call Centra
-          Direct mailing
-          Organizovanie odborných seminárov
-          Adjustácia v rozsahu balenia liekov
-          Outdoorová reklama na vozidlách M-A
-          Prenájom služieb Obchodných zástupcov
-          Prenájom prezentačných priestorov Kongresového centra MED-ART

Prenos informácií od dodávateľa k odberateľom, uspokojenie  jeho „zákazníckych“ potrieb a požiadaviek je nielen našou prioritou ale aj poslaním.

Tlačiť