SME SLOVENSKÝ VEĽKODISTRIBÚTOR LIEKOV A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

MED-ART je slovenská dynamicky rastúca spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je distribúcia humánnych a veterinárnych liekov, zdravotníckych pomôcok, kozmetiky, diagnostík, homeopatík a doplnkového sortimentu vrátane nutričných a dietetických prípravkov. Neustála dynamika je tým pravým kľúčom k stabilnej pozícii na slovenskom trhu.

SME STABILNÝ A SPOĽAHLIVÝ OBCHODNÝ PARTNER

MED-ART patrí medzi lídrov veľkodistribútorov liekov na slovenskom trhu, uznávaným subjektom je nielen u domácich ale aj zahraničných obchodných partnerov. Od svojho vzniku neustále rozvíja a skvalitňuje svoje služby a servis. Orientácia na klienta s cieľom rozvíjať spoluprácu a obojstranne výhodné vzťahy je predpokladom úspešnosti, efektívnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti v podnikateľskom prostredí. Pozíciu stabilného a bonitného partnera a kvalifikovaného odborníka si udržuje korektnými vzťahmi a vyrovnanou ekonomickou bilanciou.

SME DYNAMICKÍ, KRÁČAME S DOBOU A NOVÝMI TRENDMI

MED-ART vďaka expanzívnemu rastu obchodných aktivít môže neustále investovať do moderných technológií zákazníckych centier, skladových kapacít, kvalitnej technológie skladového hospodárstva. Riadiaci manažment kladie vysoké nároky na vyškolený profesionálny personál, využívajúci sofistikovaný počítačový softvér a jeho súčinnosť s linkou dopravníkového systému, ktorý zvyšuje produktivitu práce. Cieľom spoločnosti je poskytovať profesionálne riešenia, aby spokojnosť zákazníka stále rástla.

SME PARTNEROM ÚSPEŠNÝCH A PROGRESÍVNYCH PROJEKTOV

MED-ART  ako silná distribučná farmaceutická spoločnosť je partnerom projektov, ktoré vo svojom poslaní zdieľajú myšlienku podpory a pomoci tím, ktorí pomoc potrebujú. Sme partnerom Družstva Vaša Lekáreň, najväčšej virtuálnej siete lekární na Slovensku. Aktuálny obraz o potrebách, požiadavkách a dopyte zdravotníckych zariadení získavame podporou moderného Centra zdravia v Nitre – spoločnosti Damipharm a obchodnej spoločnosti Zols. Od roku 2000 sme členom projektu Greenway, ktorý sa zameriava na ekologickú prepravu tovaru.

SME V SRDCI EURÓPY, KOMUNIKUJEME BEZ HRANÍC

MED-ART svoju pôsobnosť v roku 2009 rozšíril aj do Českej republiky prostredníctvom pobočky MED-ART CZ.

Tlačiť