Nový zákazník

Táto sekcia je určená len pre firemných zákazníkov ako lekárne, veterinárne lekárne, poľnohospodárske družstvá, chovateľské potreby, výdajne zdravotníckych pomôcok a pod...

Na zaradenie nového klienta potrebujeme nasledujúce dokumenty:

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • DIČ, prípadne IČ DPH
 • číslo účtu
 • vývozná adresa v prípade, že sa líši od sídla firmy
 • kontaktné údaje (osoba,telefón, e-mail)
 • pracovná doba, v ktorej viete prevziať tovar
 • osoba, ktorá je oprávnená prevziať tovar
 • povolenie lekárne (v prípade, že ste lekáreň)
 • povolenie veterinára (v prípade, že ste veterinár)
 • povolenie výdajne zdravotníckych pomôcok (v prípade, že ste výdajňa ZP)
 • povolenie na opiáty, pokiaľ ste ich držiteľom
 • povolenie na určené látky (prekurzory), pokiaľ ste ich držiteľom

Vaše žiadosti posielajte spolu s priloženými dokumentami na e-mailovú adresu centrum.sluzieb@med-art.sk prípadne sa informujte na tel.č. 0800 606 700

Call Centrum
0800 900 700
objednávky registrovaných klientov
V pracovné dni od 7:00 do 18:30 hod.
E-mailová podpora: objednavky@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom
0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.sk
Telefonický kontakt pre informácie,
poradenstvo a reklamácie klientov.

Tlačiť