Call Centrum

Telefonický rozhovor je po fyzickom stretnutí najosobnejší komunikačný nástroj. MED-ART je prostredníctvom tímu 40 teleoperátorov Call centra denne v telefonickom kontakte s našimi obchodnými partnermi – odberateľmi humánnych a veterinárnych liekov, doplnkového sortimentu a zdravotného materiálu.

DISPEČER CALL CENTRA:

Mgr. Monika Buranská
e-mail: dispecercc@med-art.sk

Pre nás sú potreby nášho zákazníka vždy na prvom mieste
Na dennej báze oslovíme 1 800 odberatelov, na dennej báze vybavíme 3 300 hovorov, na dennej báze ponúkneme a predáme portfólio 27 000 položiek. U nás všetko dostanete pod jednou strechou spolu s odborným, korektným a ľudským prístupom.

Rýchlo a profesionálne
Starostlivosť o zákazníka je pre nás prvoradá. Chceme byť odborným kontaktným centrom pre každého zákazníka – lekára, farmaceuta či laboranta. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa vedome a dlhodobo venujeme práci so zamestnancami Call centra a to na báze školení a coachingu.

Aktívna marketingová podpora
Call centrum je najefektívnejší marketingový nástroj pre prenos informácií od výrobcu k zdravotníckym odborníkom. Jeho účinnosť je daná kvalitou databázy a jej neustálou aktualizáciou. Vo všetkých projektoch, ktoré realizujeme – odborná prezentácia výrobku, uvádzanie nových výrobkov na trh, prezentácia marketingových súťaží a podporných akcií, marketingový prieskum trhu , sme schopní rýchlo a kvalitne osloviť cieľovú skupinu vybraných odborníkov.

Inovatívne riešenia
Projekt zavedenia nového prístupu k zákazníkom riešený v spolupráci so spoločnosťou ALCASYS, nasadením profesionálneho riešenia call centra s technológiou GENESYS, špeciálne prispôsobenou pre potreby našej distribučnej spoločnosti, priniesol zmenu pre našich klientov, ktorí nemusia čakať na spätné volania. 
Ďalšia pozitívna zmena smerom ku zákazníkovi sa týkala práce teleoperátoriek, ktoré majú informáciu kto im volá alebo ktorého klienta je potrebné práve volať a zároveň už nie je dôležité, v ktorom stredisku sa nachádza teleoperátorka, ktorá rovnako vybavi objednavku pre lekáreň v Bratislave ako aj v Prešove, či v Nitre.
Nasadenie technológie call centra prinieslo MED-ARTu vyššiu efektivitu práce oddelenia telemarketingu a otvorilo cestu pre vytvorenie nového oddelenia zákazníckych služieb.

Call Centrum
0800 900 700
objednávky registrovaných klientov
V pracovné dni od 7:00 do 18:30 hod.
E-mailová podpora: objednavky@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom
0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.sk
Telefonický kontakt pre informácie,
poradenstvo a reklamácie klientov.

Tlačiť