Budova MED-ART NR

MED-ART, spol. s r. o.

Sídlo spoločnosti
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
Slovenská republika
Tel.: +42137/77 53 702, fax: +42137/65 13 790
e-mail: sekretariat@med-art.sk
GPS 48.287495 N, 18.070511 E

Fakturačné údaje
MED - ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 NITRA
v zast.: PharmDr. Jánom Holecom, konateľom spoločnosti
IČO: 34113924
IČ DPH: SK 2020411085
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2777135851/0200
Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, Vložka: 21831/N

Sekretariát
Beáta Račeková, vedúca sekretariátu
Kontakt: 037/77 53 111, sekretariat@med-art.sk

Oddelenie predaja
MVDr. Ivan Fiebig, riaditeľ
Kontakt: 037/77 53 135, fiebig.ivan@med-art.sk

Oddelenie marketingu
Ing. Zlatica Látečková, vedúca oddelenia
Kontakt: 037/77 53 278, marketingnr@med-art.sk

Oddelenie skladovej logistiky
Ing. Vladimír Holec, riaditeľ oddelenia

Oddelenie dopravy
Ing. Marcel Džačovský, vedúci oddelenia

Oddelenie ekonomiky a finančníctva
Ing. Beáta Šúšolová, vedúca oddelenia

 

Call Centrum
0800 900 700
objednávky registrovaných klientov
V pracovné dni od 7:00 do 18:30 hod.
E-mailová podpora: objednavky@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom
0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.sk
Telefonický kontakt pre informácie,
poradenstvo a reklamácie klientov.

Tlačiť