Semináre:

MED-ART v rámci sústavného vzdelávania farmaceutov, v spolupráci so Slovenskou
lekárnickou komorou, Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou a Komorou veterinárnych
lekárov, každoročne organizuje pre svojich humánnych a veterinárnych odberateľov sériu
akreditovaných prezentačno-vzdelávacích seminárov.

Program je pripravovaný tak, aby účastníci seminárov mali možnosť získať čo najviac
informácií o nových humánnych a veterinárnych liekoch, nových liekových a aplikačných
formách, nových zdravotníckych materiáloch a pomôckach.
Svoje miesto v odbornom programe si nájdu aj odborné prednášky z oblasti psychológie
komunikácie s klientom, marketingu v zdravotníckom zariadení či informácie o novinkách
na poli elektronizácie a informatizácie vo farmaceutickej praxi.

Víkendové pracovné stretnutia sa snažíme organizovať v zariadeniach, ktoré poskytujú
aj priestor pre wellnes a relax ako aj zabezpečenie nevšedného spoločenského programu.


                                            postrehy z uskutočnených seminárov ▼                                
   

Termíny seminárov pre rok 2017

Určené farmaceutom, magistrom, laborantom verejných a nemocničných lekární:
25.3.2017 - SENEC, Hotel Senec
20.5.2017 - NOVÝ SMOKOVEC, Hotel Atrium
23.9.2017 - AX NITRA, IV. Zoborské lekárnické dni spojené s expozíciou MED-EXPO 2017 (3. ročník)
14.10.2017 - VYHNE, Hotel Sitno

Určené medicínsko-techn. pracovníkom výdajní ZP:
3.6.2017 - JASNÁ, Hotel Družba

V pripade záujmu o účasť na niektorom z uvedených seminárov prosím kontaktujte svojho obchodného zástupcu

 

Tlačiť